sven

POSOM_krisgrupp_krishantering_kris

POSOM - ledande inom krishantering

POSOM har genom åren hanterat tusentals kriser och ett antal katastrofer och ger varje år krisstöd till ett stort antal drabbade personer. Vår erfarenhet har lärt oss vad som fungerar i en krissituation; strategisk planläggning, tydligt ledarskap, kunskap om människans reaktioner i kris, handlingskraft för att återskapa grundtrygghet samt förmåga att ge långsiktigt stöd till drabbade personer.

Våra uppgifter är att:

  • Förstärka samhällets förmåga att förebygga och hantera katastrofer, stora olyckor samt andra svåra påfrestningar
  • Bistå och stödja enskilda medlemmar vid särskild krishändelse
  • Bedriva utbildning och rådgivning inom krishantering
  • Vara medlemmarnas organ för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom föreningens verksamhetsområden

Läs mer>> 

 

sos barnbyar_krisgrupp_krishantering_posom

utbildning_krishantering_medieträning_kamratstöd_avlastande samtal

Till medlemmar i POSOM genomför vi en mängd olika utbildningar inom våra specialistområden.

Ta del av kursutbud och anmäl dig till utbildning här>>

Vi hjälper er att:

  • Följa lagstiftning & arbetsmiljöföreskrifter

  • Upprätthålla förtroende för ert varumärke
  • Minska lidande - psykosocialt stöd till drabbade

Läs mer>>

Adress

Psykiskt- och socialt omhändertagande (POSOM)
Box 5018
102 41 Stockholm
Orgnr: 802440-8471

Telefon

Stockholm: 08-619 06 00
Malmö: 040-644 49 90
Göteborg: 031-313 47 90
Sundsvall: 060-55 25 90
Luleå: 0920-814 00
Umeå: 090-888 84 20
Örebro: 019-555 55 20

 

Larmcentral

Telefon: 08-714 87 50

Följ oss: