sven

Några skäl för att ansluta sig till POSOM

Vi hjälper er att:

 Följa lagstiftning och arbetsmiljöföreskrifter

Som medlem får du hjälp att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på organisation och planläggning för krisstöd på arbetsplatsen. God planering, organisation och utbildning är avgörande för att förebygga och hantera kriser.

 Upprätthålla förtroendet för varumärket

Som medlem får du hjälp att kommunicera under en krishändelse, hantera mediadrev, -sociala medier, som inom loppet av några få timmar allvarligt kan skada en myndighet/företags varumärke/rykte. Medmänsklighet, empati, ärlighet och handlingskraft är grundläggande vid kommunikation under en krishändelse.


 Minska lidande genom psykosocialt stöd till drabbade

Som medlem får du dygnet runt, årets alla dagar, tillgång till våra krisgrupper som ger akut- och långsiktigt psykosocialt stöd till personer som drabbats av en krishändelse.

 

Som medlem i POSOM får ni också:

 Råd och stöd till ledningsgrupp, beredskapsgrupp under pågående kriser

 Informationsmöten för styrelse, ledningsgrupp

 Rådgivning till dig som är chef

 Egen kontaktperson för den som drabbats av kris

 Tillgång till utbildning för ledningsgrupp och medarbetare

 Hjälp med att skriva handlingsplaner för krishantering

 Tillgång till landets ledande experter inom krishantering och psykosocialt stöd

 Ett nätverk av experter inom arbetsmiljö tex. krisstöd och första hjälpen, organisatorisk och social arbetsmiljö, hot och våld

 Kostnadseffektiv krishantering eftersom vi ej är vinstdrivande

 Professionell krisberedskap, dygnet runt, årets alla dagar


 

 

 

Ansök om medlemskap här:

 
Stora företag, myndigheter och organisationer kontakta oss innan ansökan för en offert.

 

Medlemsavgifter

Soloföretag: Ägare + max 1 person, medlemsavgift 208 kr per månad.

Mikroföretag: 1-10 anställda och högst 18 Mkr i årsomsättning, medlemsavgift 483 kr per månad.

Litet företag: 11-49 anställda och högst 60 Mkr i årsomsättning, medlemsavgift 1 183 kr per månad.

Mellanstort företag: 50-100 anställda och 60-150 Mkr i årsomsättning, medlemsavgift 2 050 kr per månad.

Stort företag: Fler 100 anställda eller årsomsättning över 150 Mkr, medlemsavgift enligt offert

Myndighet eller organisation, medlemsavgift enligt offert

Adress

Psykiskt- och socialt omhändertagande (POSOM)
Box 5018
102 41 Stockholm
Orgnr: 802440-8471

Telefon

Stockholm: 08-619 06 00
Malmö: 040-644 49 90
Göteborg: 031-313 47 90
Sundsvall: 060-55 25 90
Luleå: 0920-814 00
Umeå: 090-888 84 20
Örebro: 019-555 55 20

 

Larmcentral

Telefon: 08-714 87 50

Följ oss: