sven

Aktuella regelverk

Grunden i arbetsgivares ansvar att organisera krishantering finns i arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljöverket har på regeringens uppdrag detaljreglerat vad som skall gälla på området genom att i sin författningssamling ge ut föreskrifter och allmänna råd som preciserar vilka krav som ska ställas på organisation och planläggning av krishantering.


Ta del av de regelverk som reglerar krishantering på arbetsplatsen här>>

Adress

Psykiskt- och socialt omhändertagande (POSOM)
Box 5018
102 41 Stockholm
Orgnr: 802440-8471

Telefon

Stockholm: 08-619 06 00
Malmö: 040-644 49 90
Göteborg: 031-313 47 90
Sundsvall: 060-55 25 90
Luleå: 0920-814 00
Umeå: 090-888 84 20
Örebro: 019-555 55 20

 

Larmcentral

Telefon: 08-714 87 50

Följ oss: