sven

Arbetsmiljöföreskrifter

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1999:7, Första hjälpen och krisstöd, föreskriver att alla verksamheter har den beredskap och de rutiner för krisstöd, som krävs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. För verksamheter där risk för hot och våld föreligger finns speciella föreskrifter i AFS 1993:2.

De handlingsplaner och den beredskap som ingår i ett medlemskap i POSOM innebär att kraven som följer av AFS 1999:7 och AFS 1993:2 tillgodoses.

Adress

Psykiskt- och socialt omhändertagande (POSOM)
Box 5018
102 41 Stockholm
Orgnr: 802440-8471

Telefon

Stockholm: 08-619 06 00
Malmö: 040-644 49 90
Göteborg: 031-313 47 90
Sundsvall: 060-55 25 90
Luleå: 0920-814 00
Umeå: 090-888 84 20
Örebro: 019-555 55 20

 

Larmcentral

Telefon: 08-714 87 50

Följ oss: