sven

Handlingsplaner

En strukturerad planläggning är en viktig del i att förebygga kriser. Arbetsmiljöverket föreskriver också krav på att finnas en planläggning för krishantering på varje arbetsplats.

POSOM bistår medlemsorganisationer med att utveckla handlingsplaner som hanterar de risker som finns i en verksamhet samt planering för krishantering vid traumatiska händelser. POSOM erbjuder varje ny medlemsorganisation en kostnadsfri konsultation och genomgång av befintlig struktur för krishantering inom organisationen.

Välkomna att kontakta oss för hjälp med att upprätta handlingsplaner för krishantering.

Adress

Psykiskt- och socialt omhändertagande (POSOM)
Box 5018
102 41 Stockholm
Orgnr: 802440-8471

Telefon

Stockholm: 08-619 06 00
Malmö: 040-644 49 90
Göteborg: 031-313 47 90
Sundsvall: 060-55 25 90
Luleå: 0920-814 00
Umeå: 090-888 84 20
Örebro: 019-555 55 20

 

Larmcentral

Telefon: 08-714 87 50

Följ oss: