Krisbearbetning

Kännetecknande för en krisreaktion är att de inblandande hamnar i en chockfas

Under chockfasen ordnar POSOM att drabbade individer ges praktiskt, emotionellt och socialt stöd och får grundläggande behov av säkerhet och trygghet tillgodosedda. Ett bra första omhändertagande underlättar för människor att omvärdera händelsen de har varit med om samt att de gynnas av att vara omgivna av andra som vill dem väl, som bistår och som finns till hands när det behövs.

Efter en traumatisk händelse följer POSOM upp drabbade genom en ”screen and treat model” som kan beskrivas som proaktiv uppföljning, screening och anpassad behandling för individer med kvarstående symtom.


POSOMs metoder för krisbearbetning innebär att:

  • Akut stressyndrom (ASD) behandlas med traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TFKBT)
  • PTSD behandlas med TF-KBT eller Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
  • Individer med fortsatta svårigheter ges efter tre månader fördjupade samtal med psykolog
  • Individer med långvariga besvär erbjuds individuellt anpassad rehabilitering.

 

 

Adress

Psykiskt- och socialt omhändertagande (POSOM)
Box 5018
102 41 Stockholm
Orgnr: 802440-8471

Telefon

Stockholm: 08-619 06 00
Malmö: 040-644 49 90
Göteborg: 031-313 47 90
Sundsvall: 060-55 25 90
Luleå: 0920-814 00
Umeå: 090-888 84 20
Örebro: 019-555 55 20

 

Larmcentral

Telefon: 08-714 87 50

Följ oss: