sven

Om oss

POSOM är en icke vinstdrivande organisation som arbetar med krishantering i samhället, på arbetsplatser, inom idrottsrörelsen på uppdrag av organisationer myndigheter och företag. POSOMs krisgrupper består av psykoterapeuter, psykologer, präster, kristraumatologer och insatspersonal för akut krisstöd.

Vid en allvarlig krishändelse hos en medlemsorganisation, larmas POSOM via en dygnet runt bemannad larmcentral. POSOMs krisgrupper är geografiskt placerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Umeå, Luleå och Örebro. Utöver föreningens krisgrupper upprätthåller många av landets kommuner krisstöds grupper där kommunen är huvudman, dessa benämns vanligen som kommunal POSOM-grupp.

POSOMs krisgrupper utför uppdrag åt medlemmar i föreningen inom hela riket och vid särskilda händelser utanför Sveriges gränser.

 

krisgrupp_krisstöd_samtal_posom

Snabbfakta

Psykiskt- och socialt omhändertagande (POSOM) är en icke vinstdrivande organisation som tillhandahåller krisgrupper för socialt omhändertagande och akut krisstöd. POSOM utför olika former av individuellt anpassade krisstödssamtal för personer som drabbats av traumatiska händelser. POSOM hanterar cirka 350 krishändelser per år och genomför cirka 900 krisstödssamtal per år.

Adress

Psykiskt- och socialt omhändertagande (POSOM)
Box 5018
102 41 Stockholm
Orgnr: 802440-8471

Telefon

Stockholm: 08-619 06 00
Malmö: 040-644 49 90
Göteborg: 031-313 47 90
Sundsvall: 060-55 25 90
Luleå: 0920-814 00
Umeå: 090-888 84 20
Örebro: 019-555 55 20

 

Larmcentral

Telefon: 08-714 87 50

Följ oss: