sven

Vårt uppdrag

POSOM:s arbetar med krishantering och våra krisgruppers huvuduppgifter är att utföra akut krisstöd och krisbearbetning

Vid en allvarlig krishändelse hos en medlemsorganisation, larmas POSOM via en dygnet runt bemannad larmcentral. POSOM:s krisgrupper är geografiskt placerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Umeå, Luleå och Örebro.

I det akuta skedet lämnar också POSOM krisstöd till chefer i den drabbade organisationen, vilket skapar förutsättningar för ledarskapet att fatta rätt beslut och säkerställer att drabbade omhändertas på rätt. Därefter beroende på typ av krishändelse, bearbetar POSOM enskilda individers och gruppers psykiska efterreaktioner.

Krisbearbetning innebär att POSOM underlättar bearbetning av psykiska efterreaktioner hos enskilda individer och grupper som drabbats av en svår händelse. Krisbearbetning sker främst genom krisstöds-, eller sorgesamtal. Vid särskilda behov får de drabbade även andra typer av fördjupat stöd.

Adress

Psykiskt- och socialt omhändertagande (POSOM)
Box 5018
102 41 Stockholm
Orgnr: 802440-8471

Telefon

Stockholm: 08-619 06 00
Malmö: 040-644 49 90
Göteborg: 031-313 47 90
Sundsvall: 060-55 25 90
Luleå: 0920-814 00
Umeå: 090-888 84 20
Örebro: 019-555 55 20

 

Larmcentral

Telefon: 08-714 87 50

Följ oss: