sven

Krisakuten

För att använda sig av POSOMs krisgrupper krävs att man är ansluten som medlem i POSOM.

Krisakuten är en enhet inom POSOM som hjälper avropande medlemsorganisation att fatta rätt beslut genom krisens olika faser. En krishändelse som hanteras med bra ledarskap och rätt åtgärder innebär i slutänden minskat mänskligt lidande och en besparing av resurser.

Larma Krisakuten på telefon 08-714 87 50

Adress

Psykiskt- och socialt omhändertagande (POSOM)
Box 5018
102 41 Stockholm
Orgnr: 802440-8471

Telefon

Stockholm: 08-619 06 00
Malmö: 040-644 49 90
Göteborg: 031-313 47 90
Sundsvall: 060-55 25 90
Luleå: 0920-814 00
Umeå: 090-888 84 20
Örebro: 019-555 55 20

 

Larmcentral

Telefon: 08-714 87 50

Följ oss: